Våra vandringar

MLV:s vandringar är vanligtvis dagsturer i Skåne, men vi besöker även Danmark och andra platser i Sverige. Någon gång ibland ordnar vi också cykelturer. Vid flerdagarsturer övernattar vi på ett boende. Kostnad för logi och mat tillkommer då.

Allmänna regler
På vandringarna med Malmö-Lunds vandrarlag är det bra om du som deltagare tänker på följande:
● Turledaren bestämmer över sin vandring, dvs. vilket tempo som ska hållas, antal pauser osv.
● Gå inte före turledaren om inte turledaren tillåter det.
● Avvik inte från gruppen utan att säga till.
● Håll koll på var gruppen är någonstans.


Svårighetsgradering av våra vandringar

  • Skalan är objektiv och baseras på längd, stigning och underlag.
  • Bedömningen är en sammantagning: en kort men brant tur i ojämn terräng kan få högre grad än en lång men flack tur.
  • Tempot är anpassat efter hur långt vi ska gå.
  • Stabila skor krävs och riktiga vandringsskor rekommenderas.


Lätt  För dig med normalkondition. Tänk härlig långpromenad utan större backar. Vi går på släta stigar, grusvägar och asfalt.
Medel Mer ansträngning för dig med god kondition och viss vana av vandring. Vi går mest på stig som korta bitar bjuder på ojämnt underlag och brantare upp- och nedstigningar.
Svår Du är en van vandrare med god uthållighet och starka leder. Underlaget är ofta ojämnt med längre och brantare lutningar. Sten, sand, rötter och snårighet förekommer.

Raster, kläder och vandrare med hund

Ta med matsäck. Vi brukar ha en rejäl lunchrast och kortare förmiddags- och eftermiddagsfikor. Ett sittunderlag är bra att ha med sig. Lämpliga kläder och skor för vandring i skog och mark samt ett varmt extraplagg till rasterna är bra att ha.

Hundar är välkomna att följa med på vandringar när vi reser med kommunala eller regionala transportmedel. När vi använder privata bilar, får hundägaren själv köra och ta med sig passagerare. När vi själva hyr buss, får hundar endast följa med om samtliga deltagare och bussbolaget accepterar detta. Hunden ska vara kopplad under vandringen.


Information om bil- och bussresor

I vissa fall samåker vi till vandringarnas utgångspunkt i privata bilar eller hyrd buss. Då inget annat anges är mötesplatserna:

I Malmö, vid bilresor: Malmö Operas parkering, vid bussresor: Norra Vallgatans bussficka, mitt emot Frans Suell statyn
I Lund, vid bil- och bussresor: Västra stationstorget.
Samåkningsavgiften vid bilresor anges vid respektive tur. Avgifterna fördelas lika mellan bilförarna från respektive ort. Bussavgiften anges vid respektive tur.
När vi reser med regionbuss eller tåg är det bra att kontrollera i förväg att tågtiderna inte är ändrade på Skånetrafikens webbplats eller app alternativt under rubriken Ändringar på denna webbplats.

Föranmälan

Föranmälan till vandringar måste i vissa fall göras senast två dagar före vandringen till turledaren, och endast till denne. Information om turledare och kontaktuppgifter står i programmet vid respektive tur.

Biltransporter

När du anmäler dig till en tur dit vi samåker med privata bilar vill vi veta om du har bil och kan köra samt hur många som får plats utöver dig själv.

Busstransporter med hyrd buss

Anmälan till bussresorna är bindande. Om du uteblir eller lämnar återbud senare än kl. 19.00 fredagen före vandringen, så får du betala bussavgiften.