Medlem i Malmö-Lund vandrarlag

Välkommen som medlem i vår förening! Medlemsavgiften för ett kalenderår är 150 kronor för vuxen och 75 kronor för junior (17 år eller yngre). Sätt in avgiften på bankgiro 5651-2536och ange medlemsavgift. Glöm inte att skriva namn, adress, telefonnummer och e-postadress. För junior, ange även födelseår. Ni kan även använda vårt swish 1234792933.

Att vara turledare kan bli ett spännande äventyr!

Vi välkomnar er som inte har varit turledare tidigare att bli det. Vandringen ”rekas” i förväg (ordet rekognosera är alltför komplicerat). Många av oss tycker att det är spännande att reka för då är det okej att gå lite fel, det är en del av upplevelsen, och vi ser till att vandra utan tidspress. Om du är intresserad av att bara vara med, utan krav på att leda en vandring, hör av dig till någon av de flitiga turledarna. Ibland är vi ganska många, kanske för att det är så roligt. Genom att bli turledare kan du påverka innehållet i programmet. Som turledare får du ersättning för dina resekostnader när du rekar.


Turledare – en viktig del av MLV

Bra att veta som turledare:

  • Turledaren bestämmer över sin vandring, dvs. vilket tempo som ska hållas, antal pauser samt fattar ev. övriga beslut under vandringens gång, t.ex. om man behöver välja en annan väg än planerat.
  • Turledare får ersättning för resekostnaderna när de rekar, dock ej för vandringar på Skåneleden då dessa leder är välmarkerade. Ersättning betalas till max två turledare/rekatur. Kvitton för resekostnader samt bankkontonummer skickas till föreningens kassör inom en månad efter rekaturen, annars betalas inte ersättningen ut. Detta för att föreningen ska ha koll på kostnaderna.
  • Turledaren ska hålla koll på sin grupp.
  • MLV:s vandringar är till för alla som vill vara med och bedömer att de klarar svårighetsgraden för vandringen, oavsett om man är medlem eller inte.
  • Nya potentiella medlemmar har alltid rätt att prova på att vandra med MLV ett par gånger.
  • Vid resor med hyrd buss och bil ger vi förtur till våra medlemmar, andra får följa med i mån av plats.
  • Vid vandringar med övernattning ger vi förtur till våra medlemmar, andra får följa med i mån av plats.
  • Vi använder oss endast av deltagarlistor vid våra Skåneledsvandringar eftersom de ingår i en tävling.
  • Som tack för arbetet bjuder föreningen turledarna på middag en gång per år.


Föreningens försäkring

Föreningen har ansvarsförsäkring vilken inte omfattar olycksfall. Det är var och ens ansvar att ha detta täckt, lämpligen genom egen olycksfallsförsäkring.

Vår sponsor

Fritidsvaror, Agnesfridsvägen, Malmö

Som medlem i Malmö-Lunds vandrarlag får du 15% rabatt

Hör av dig om du är intresserad av att sponsra oss.