Ändringar och tillägg

Folkhälsomyndigheten uppmuntrar till utomhusaktiviteter men med begränsningar för 70+


För Malmö-Lunds vandrarlag är deltagare och turledare som är 70 år eller äldre, och/eller tillhör en riskgrupp mycket viktiga i vår förening. Det är därför oerhört tråkigt att risken för smittspridning innebär att dessa under en period nu inte kan delta i våra gemensamma gruppvandringar. Vi längtar till dagen då föreskrifterna och de allmänna råden lyfts, och vi alla återigen kan ses och vandra tillsammans.


Vi vill återigen understryka att vandrarlaget ska följa Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd och ber därför er som är över 70 år och/eller tillhör en riskgrupp att inte delta i våra vandringar en tid framöver. Så snart föreskrifterna ändras återkommer vi här med information.


8 juni Planeringsmöte

Planeringsmötet 8 juni ställs in på grund av coronapandemin. Det innebär att vi inte kan komma ut med ett program i månadsskiftet augusti/september som tidigare år. Perioden med sommarvandringar 15/6–15/8 är spontanvandringar. Vi hoppas kunna genomföra ett planeringsmöte under hösten.


14 juni Glimåkra

Vandringen 14 juni utanför Glimåkra kommer att genomföras enligt programmet. Susan Vinnerljung ersätts av Olof Björnberg som turledare.

Vi önskar "70-plusare" välkomna i egen bil! Bilresan dit (från Lund) är 100 km. Parkeringen vid Trollabadet är nu avstängd på grund av renoveringar och markarbeten. Men det går fint att parkera precis efter avfarten dit från väg 119. För att begränsa gruppens storlek till 15 personer är det obligatorisk anmälan till Olof (073-077 08 81).  Spontanvandringar

Vi har beslutat att starta spontan- och sommarvandringarna redan nu. Anmälan görs till Gun enligt programmet. Dessa vandringar ska också följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer.