Malmö-Lunds vandrarlag

Vandrarlaget under hösten 2020

Folkhälsomyndighetens restriktioner orsakade av pandemin fortgår. Vi kan inte organisera bilsamåkning, inte heller uppmuntra deltagare och turledare över 70 år att använda kollektivtrafik. Vid månadsskiftet augusti/september har vi brukat komma ut med ett tryckt program. Så blev det inte i år eftersom planeringsmötet inte kunde genomföras. Istället annonseras nya turer fortlöpande här på hemsidan, på Facebook och via mejlutskick. 

Höstprogram, se nedan

Malmö-Lunds vandrarlag är en ideell förening med syfte att hjälpa och inspirera medmänniskor att komma ut och upptäcka naturen. Vi vill göra det möjligt att besöka även lite udda platser, men glömmer inte de klassiska pärlorna i det skånska landskapet. 

Välkommen som medlem i vår förening! Medlemsavgiften för ett kalenderår är 150 kronor för vuxen och 75 kronor för junior (17 år eller yngre). Sätt in avgiften på postgiro 249061-3 och ange medlemsavgift. Glöm inte att skriva namn, adress, telefonnummer och för junior födelseår. Skriv även om program önskas via e-post eller i pappersversion. 

Viktig information om bil- och bussresor          

I vissa fall samåker vi till vandringarnas utgångspunkt i privata bilar eller hyrd buss. Då inget annat anges är mötesplatserna:

i Malmö, vid bilresor: Malmö Operas parkering, vid bussresor: Stadion (John Ericssons väg). I Lund samlas vi vid bilresor: nordvästra hörnet av Clemenstorget, vid bussresor: Centralstationen (Magasinet). Samåkningsavgiften vid bilresor anges vid respektive tur. Avgifterna fördelas lika mellan bilförarna från respektive ort. Bussavgiften är 150 kr.

När vi reser med regionbuss eller tåg är det bra att kontrollera i förväg att tågtiderna inte är ändrade på Skånetrafikens webbplats eller under rubriken Ändringar på denna webbplats.


Föranmälan 
 
Föranmälan till vandringar måste i vissa fall göras senast två dagar före vandringen till turledaren, och endast till denne. Telefonnummer finns endast i det tryckta programmet. Det går också bra att anmäla sig via e-post, se det tryckta programmet. Kontakta oss här så skickar vi ett tryckt program med namn och telefonnummer eller en pdf via e-post.


Biltransporter  

När du anmäler dig till turen vill vi veta om du har bil och kan köra samt hur många som får plats utöver dig själv.


Busstransporter med hyrd buss

Anmälan till bussresorna är bindande. Om du uteblir eller lämnar återbud senare än kl 19.00 fredagen före vandringen, så får du betala bussavgiften till MLV:s postgiro 249061-3. OBS! Kom ihåg säkerhetsbältet vid bussresor.


Raster och vandrare med hund

Ta med matsäck. Vi brukar ha en rejäl lunchrast och kortare förmiddags- och eftermiddagsfikor. Ta med något att sitta på. Lämpliga kläder och skor för vandring i skog och mark samt en varm tröja till rasterna är bra att ha. Hundar är välkomna att följa med på vandringar när vi reser med kommunala eller regionala transportmedel. När vi använder privata bilar, får hundägaren själv köra och ta med sig passagerare. När vi själva hyr buss, får hundar endast följa med om samtliga deltagare och bussbolaget accepterar detta. Hunden ska vara kopplad under vandringen.    


Svårighetsgradering av våra vandringar

• Skalan är objektiv och baseras på längd, stigning och underlag.
• Bedömningen är en sammantagning: en kort men brant tur i ojämn terräng kan få högre grad än en lång men flack tur.
• Tempot är anpassat efter hur långt vi ska gå.
• Stabila skor krävs och riktiga vandringsskor rekommenderas.

Lätt  Lätt vandring för dig med normalkondition. Tänk härlig långpromenad utan större backar. Vi går på släta stigar, grusvägar och asfalt. 

Medel Mer ansträngning för dig med god kondition och viss vana av vandring. Vi går mest på stig som korta bitar bjuder på ojämnt underlag och brantare upp- och nedstigningar.

Svår Du är en van vandrare med god uthållighet och starka leder. Underlaget är ofta ojämnt med längre och brantare lutningar. Sten, sand, rötter och snårighet förekommer.            


Kom ihåg!
  
• Gå aldrig före turledaren.
• Lämna aldrig gruppen utan att meddela någon.
• Låt det inte bli större avstånd än att du ser den som går före eller efter dig.

Information om Dagsländorna finns i slutet av programmet.
 

Program hösten 2020

Söndag 23 augusti Knivsåsen (regionbuss och bil) Ändring
Lätt vandring ca 13 km. Samling vid parkeringsplats/busshållplats Knivsåsen där bussarna från Malmö och Lund stannar. Efter mindre än en kilometers traskande börjar vi en rundvandring (11 km) enligt Karin Hoffmann. Vid stenbrottet är högsta punkten ca 16 m över vattenytan. Vi fortsätter mot Torna Hällestad med sin vackra 1100-tals kyrka, genom Trollskogen med sina fina vresbokar och tillbaka, via bla Borelundsåsen, till utgångspunkten Knivsåsen.

Med bil: Kom till parkeringsplatsen vid busshållplats Knivsåsen till 10.15. Från väg 11 sväng höger vid vägskyltarna Björnstorp 2/Dressincykling/Visenda. Ta sedan omedelbart vänster in på parkeringen.

Avresa från Malmö Värnhem (läge E) med buss Skåneexpressen 8 kl 9.50 till hållplats Knivsåsen.

Avresa från Lund C med regionbuss 160 från läge O kl 9.43 till hållplats Knivsåsen.

Hemkomst: ca 17.00.

Karta: Karin Hoffmann "Rundvandringar mitt Skåne nr 10"

Turledare: Kerstin Rur och Josefina Budna.

Vid frågor, ring Kerstin (0733-94 70 24).


Onsdag 2 september 18.00 Sibbarp Turledarträff
I juni var vi tvungna att ställa in vårt ordinarie turledarmöte. Då skulle vi ha planerat för hösten. I november borde vi ha årets andra möte för att planera våren 2021, men detta kommer av allt att döma inte heller vara möjligt. Nu gör vi ett försök att åtminstone träffas, utomhus. Vi riktar oss till alla som kan tänka sig att leda, hjälpa till att leda eller har tankar kring våra vandringar. 

Så vi hoppas på lite kvarvarande sommarvärme. Onsdag 2 september kl. 18.00 samlas vi vid ”Badviken” vid Sibbarps camping, där det finns grillplatser. I god samvaro grillar vi korv, ser solnedgången över Öresundsbron och spekulerar lite om framtiden. Allt är väderberoende. Anmälan krävs både för att förutse åtgång av korv och för att kunna meddela snabbt om mötet ställs in. 

För att komma till Sibbarp tag buss 4 till Malmö Hammars Parkväg. Följ Strandåsstigen västerut mot havet. Fortsätt mot Malmö Camping & Feriecenter. Ta till vänster mot ”badviken”. 

Det kan vara bra med ett sittunderlag.

Anmälan senast måndagen 31 augusti till Olof (073-077 08 81 eller olof.bjornberg@bredband.net). Det är inte fel, men absolut inte ett krav, att mejla in förslag på nya turer. 


Söndag 6 september Bökeberg (tåg, regionbuss alternativt bil)

Lätt vandring ca 13 km i trakterna kring Bökeberg och skogsområdet mellan Ekholmssjön och Fjällfotasjön.

Avresa från Malmö C kl. 9.37 med pågatåg 1523 (riktning Ystad) till Svedala, ankomst Svedala kl. 9.58. Byte till regionbuss 165 läge A mot Lund, avgång kl. 10.10. Lös biljett till Bökebergs gård, ankomst kl 10.19. Hemresa kl. 16.09.

Avresa från Lund C kl. 9.40 med regionbuss 165 läge G. Lös biljett till Bökebergs gård, ankomst kl 10.09. Hemresa kl. 16.19.

Från busshållplatsen, gå in på Fjällfotavägen mitt för Bökebergs gård (Sveriges Ridgymnasium). Vi samlas vid parkeringen ca 30 m från vägskälet till höger.

Med bil: väg 108 (3 km norr om Svedala), vid Bökebergs gård, vägvisare Börringe 6, Fjällfotavägen, sväng in på parkering ca 30 m från vägskälet till höger. Samling där ca kl. 10.15. 

Ingen av MLV organiserad samåkning. Rekommenderad bilkostnad från Lund 60 kr och från Malmö 50 kr. 

Hemkomst: ca kl. 17.

Karta: Karin Hoffmann, “Rundvandringar mitt Skåne”, nr 14.

Turledare: Sonja Engelschman och Kerstin Rur.

Vid frågor, ring Kerstin (0733-94 70 24 eller mejla kerstin.rur@gmail.com).


Söndag 13 september Klintaskogen–Björnstorp (bil)
Lätt vandring ca 13 km, men med en del branta backar där stavar kan hjälpa. Rundvandringen utgår från Romeleåsens norra sluttning. Åsens högsta punkt (175 m.ö.h.) bestigs och vi upplever en tilltalande landskapsbild: blandlövskog av utmarkskaraktär, vidkroniga lindar och vresbokar. 
Vi samlas 9.30 vid parkeringen nedanför The Lodge (Väderkullen). 
Hemkomst: ca 16.00.
Karta: Karin Hoffmans ”Rundvandringar mitt Skåne”, vandring 11.
Turledare: Birgitta Lundeborg, Josefina Budna.
Rekommenderad bilkostnad från Malmö 70 kr och från Lund 60 kr.
Ingen organiserad samåkning. Vid frågor, ring Birgitta (073-631 89 55) eller Josefina (070-715 23 07).

Lördag 19 september Osbyholm–Rövarkulan (ca 19 km)
Lördagen den 19 september vandrar vi längs kanten mellan strandskog och åkermark, med vyer över Ringsjön. Vidare går färden förbi Pinans böljande dal med lite ädellövskog och betade hagar. Vi passerar E 22:an och når fram till den frodiga och artrika dalgången Rövarkulan.
Vandringen ingår i "Skåneledstävlingen".
Avresa från Malmö C med Skåneexpressen 1 kl 09.04. Från Lund med Skåneexpressen 2 kl 09.17. Lös biljett till Osbyholm. Vi åker hem från hållplats Rolsberga med samma busslinje som ovan. Hemkomst senast kl 18.00.
Turledare:  Maria Johnsson (0766-12 29 71)


Lördag 26 september Magle Ekar/Sösdala(tåg eller bil) 
Medelsvår vandring ca 16 km. Vandringen utgår från Vannaröds slott. Via SL2:s anslutningsspår kommer vi genast till behagfull hagmark och gles blandskog. I naturreservatet Maglö ekar pryder ett fyrtiotal jätteekar det småkulliga landskapet. På återtåget går vi genom Vannaröds Ängskrona i utkanten av Sösdala.

Tåg: Avresa från Malmö C 8.28 och Lund 8.46 med Pågatåg 31210. Tåget anländer till Sösdala 9.23. 

Bil: Ingen av MLV organiserad samåkning. Parkera vid Vannaröds slott dit tågåkarna anländer ca 9.30. Rekommenderad bilkostnad från Lund 120 kr och från Malmö 160 kr. 

Hemkomst: ca 17.00

Karta: Karin Hoffmans ”Rundvandringar Evighetsträd”, vandring 10.

Turledare: Olof Björnberg (073-077 08 81 eller olof.bjornberg@bredband.net).


Söndag 4 oktober Öved Frualid (bil)
Medelsvår vandring ca 12 km. Vi vandrar genom slottsparken, vidare längs Vombsjön, förbi evighetsträd, vulkansjön Vassen och höjden vid Frualid. Lämplig avresetid från Malmö och Lund är 09.00. Vi samlas 09.30 vid Övedsklosters parkering.
Hemkomst: ca 16.00.
Karta: Karin Hoffmans ”Rundvandringar mitt Skåne”, vandring 6.
Turledare: Birgitta Lundeborg, Sonja Engelschman.
Rekommenderad bilkostnad från Malmö 90 kr och från Lund 70 kr.
Ingen organiserad samåkning. Vid frågor, ring Sonja Engelschman 070-369 17 86 eller sonjaengelschman@gmail.com. 


Lördag 10 oktober Klöva hallar (bil)

Medelsvår vandring ca 12 km. Nordväst om Skäralid ligger det mindre välkända och besökta Klöva hallar. Vi börjar längs Klövabäcken i tät vegetation. Sedan blir det mycket skogsvägar, dock fina sådana. Till sist följer vi den mäktiga delsträckan på Skåneleden tillbaka (Ås till ås).

Vi samlas 10.00 vid Klöva hallars parkeringsplats. Då vi ”rekade” (30/8) var själva skylten till parkeringen felaktig. Den pekade mot höger men borde pekat mot vänster. Åker ni fel där gör det inte så mycket. Ni bara vänder tillbaka cirka 50 meter. Det blir ingen av MLV organiserad samåkning.

Turledare från Malmö: Marie-Louise Hansson (mim@live.se eller 070-955 92 20). Turledare från Lund: Olof Björnberg (olof.bjornberg@bredband.net eller 073-077 08 81). Rekommenderad bilkostnad från Malmö 160 kr och från Lund 120 kr.

Hemkomst ca 17.00

Karta Karin Hoffmann, "Rundvandringar mitt Skåne", nr 32.

Lördag 7 november Måkläppen (tåg/regionbuss eller bil)
Medelsvår vandring ca 13 km. Under månaderna november, december och januari är det tillåtet att beträda Måkläppen. Vi hoppas återigen ha turen att få se sälar.
Avresa från Lund C 8.58 och från Malmö C 9.13 med Öresundståg 1035.
Byte i Hyllie till buss 300, läge D, med avgång 09.27, framme 10.06. Biljett till Falsterbo (Papegojvägen). 
Bil: Parkera vid golfklubben Flommen före 10.20 då bussfolket traskar in. 
Rekommenderad bilkostnad från Lund: 100 kr och från Malmö 60 kr. 
Hemkomst: ca 16.00. 
Turledare: Gunilla Andersson och Olof Björnberg. Vid frågor ring Gunilla 070-543 18 28.


Med reservation för eventuella ändringar.
Förmiddagsvandringar på torsdagar med Dagsländorna 
Vi träffas på Gustav Adolfs Torg vid bussterminalen torsdagar 09.45 och tar lokalbussen ut till något av Malmös grönområden med omnejd för ett par timmars härlig vandring. Ingen turledare utan alla får komma med förslag till olika turer. 


Föreningens försäkring

Föreningen har ansvarsförsäkring vilken inte omfattar olycksfall. Det är var och ens ansvar att ha detta täckt, lämpligen genom egen olycksfallsförsäkring.

MOTION MED MENING!
NYTTA OCH NÖJE I FÖRENING!